• Hướng dẫn thanh toán

  Bước 1 :  Chọn loại hoa cần mua và thêm vào giỏ hàng

  Untitled

   

   

  Bước 2 :  Có thể thêm nhiều loại vào giỏ hàng cùng lúc .
  Bước 3 : Sau khi thêm vào giỏ hàng khách hàng chọn vào mục giỏ hàng ở trên cùng gốc phải – > chọn xác nhận giỏ hàng .

  Untitled

  Bước 4 : Vào giở hàng chọn xác nhận giỏ hàng và thanh toán

  Untitled

  Bước 5 : Sau đó nhập đầy đủ thông tin cần thiết nếu chưa có tài khoản chọn mục tạo tài khoản mới .

  Untitled

  Untitled1

  Lưu ý :  Mộc Vân chỉ chấp nhận thanh toán qua chuyển khoản và thanh toán tiền trực tiếp khi giao hàng .